Tiến độ Bcons Miền Đông 01/2020

TIẾN ĐỘ BCONS MIỀN ĐÔNG 01/2020

Thông tin dự án: Căn hộ Bcons Miền Đông

Một số hình ảnh từ dự án Bcons Miền Đông đang xây dựng cập nhật lúc 12h sáng ngày 03 tháng 01 năm 2020. Hiện tại tiến độ Bcons Miền Đông 01/2020 đã đổ xong bê tông đến tầng thứ 7 và đang tiến hành đóng cốp pha tầng 8.

Tiến độ Bcons Miền Đông 01/2020

Thi công xong bê tông sàn tầng 7

Tiến độ Bcons Miền Đông 01/2020

Thi công xong bê tông sàn tầng 7

Tiến độ Bcons Miền Đông 01/2020

Đang thi công cốp pha sàn tầng 8

Tiến độ Bcons Miền Đông 01/2020

Thi công xong bê tông sàn tầng 7

Xem thêm:  Tiến độ Bcons Miền Đông 29/04/2020