Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 41: Xem xét sắp xếp các ĐVHC 18 tỉnh, thành phố

Chiều 10/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, quyết định về việc sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện tại 18 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và bế mạc Phiên họp thứ 41.

Xem xét sắp xếp thành lập các đơn vị hành chính 18 tỉnh, thành phố

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu bế mạc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 và thành lập một số đơn vị hành chính đô thị của 18 tỉnh, thành phố.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập các thành phố Dĩ An, Thuận An (Bình Dương); thành lập 4 phường trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của 4 xã thuộc thị xã Tân Uyên.

Sắp xếp 4 đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Gia Lai. Sau sắp xếp, số lượng đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Gia Lai giảm từ 222 đơn vị xuống còn 220 đơn vị.

Tỉnh Hậu Giang sắp xếp 3 đơn vị hành chính cấp xã; thành lập phường Hiệp Lợi, Thành phố Ngã Bảy. Sau sắp xếp, số lượng đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Hậu Giang giảm từ 76 đơn vị xuống còn 75 đơn vị.

Tỉnh Lai Châu sắp xếp 2 đơn vị hành chính cấp huyện, 4 đơn vị hành chính cấp xã. Sau khi sắp xếp, các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Lai Châu giảm từ 108 đơn vị xuống còn 106 đơn vị, số lượng đơn vị hành chính cấp huyện không thay đổi.

Tại tỉnh Tiền Giang, sắp xếp 2 đơn vị hành chính cấp xã. Sau sắp xếp, số lượng đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Tiền Giang giảm từ 173 đơn vị xuống còn 172 đơn vị.

Tại tỉnh Tây Ninh, thành lập thị xã Hòa Thành, thị xã Trảng Bàng. Sau sắp xếp, số đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Tây Ninh giảm từ 95 đơn vị xuống còn 94 đơn vị.

Xem thêm:  Tiến độ thanh toán căn hộ Bcons Bee

Tại tỉnh Quảng Ngãi, sắp xếp 2 đơn vị hành chính cấp huyện, 17 đơn vị hành chính cấp xã; giải thể 3 xã của huyện đảo Lý Sơn; thành lập Thị xã Đức Phổ và các phường thuộc thị xã Đức Phổ. Sau sắp xếp, tỉnh Quảng Ngãi giảm từ 14 đơn vị hành chính cấp huyện xuống còn 13 đơn vị, giảm 184 đơn vị hành chính cấp xã còn 173 đơn vị.

Tại tỉnh Yên Bái, sắp xếp 2 đơn vị hành chính cấp huyện, 14 đơn vị hành chính cấp xã; thành lập thị trấn Sơn Thịnh thuộc huyện Văn Chấn. Sau khi sắp xếp, số đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Yên Bái giảm từ 180 đơn vị xuống còn 173 đơn vị.

Tại tỉnh Bắc Cạn, sắp xếp 30 đơn vị hành chính cấp xã. Sau sắp xếp, số lượng đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bắc Cạn giảm từ 122 đơn vị xuống còn 108 đơn vị.

Tại tỉnh Bến Tre, sắp xếp 13 đơn vị hành chính cấp xã. Sau sắp xếp, Bến Tre giảm từ 164 đơn vị hành chính cấp xã còn 157 đơn vị.

Tại thành phố Hải Phòng, sắp xếp 12 đơn vị hành chính cấp xã, sau sắp xếp có 217 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 6 đơn vị.

Tỉnh Nam Định sắp xếp 6 đơn vị hành chính cấp xã, sau sắp xếp, giảm từ 229 đơn vị hành chính cấp xã còn 226 đơn vị.

Tại Ninh Bình, sắp xếp 5 đơn vị hành chính cấp xã, còn 143 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 2 đơn vị.

Tỉnh Quảng Nam sắp xếp 6 đơn vị hành chính cấp xã, thành lập thị trấn Hương An thuộc huyện Quế Sơn. Sau khi sắp xếp, số đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Nam giảm từ 244 đơn vị xuống còn 241 đơn vị.

Xem thêm:  Căn hộ Bcons Sala Dĩ An Bình Dương

Tại Quảng Bình, sắp xếp 16 đơn vị, thành lập thị trấn Phong Nha thuộc huyện Bố Trạch. Sau khi sắp xếp, số lượng đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Bình giảm từ 159 xuống còn 151 đơn vị.

Tỉnh Vĩnh Long sắp xếp 7 đơn vị hành chính cấp xã; thành lập thị trấn Tân Quới, các phường Trường An, Tân Ngãi, Tân Hòa, Tân Hội (thành phố Vĩnh Long). Sau sắp xếp, tỉnh Vĩnh Long có 107 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 2 đơn vị.

Tại tỉnh Vĩnh Phúc, sắp xếp 2 đơn vị hành chính cấp xã; thành lập các thị trấn Hợp Châu, Đại Đình (huyện Tam Đảo), Bá Hiến, Đạo Đức (huyện Bình Xuyên). Sau khi thực hiện sắp xếp, tỉnh Vĩnh Phúc còn 136 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 1 đơn vị.

Xem xét sắp xếp thành lập các đơn vị hành chính 18 tỉnh, thành phố

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 41.

Phát biểu bế mạc phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu rõ, sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình làm việc của phiên họp thứ 41. Đây là Phiên họp đầu tiên triển khai chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị Chính phủ, Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, các cơ quan, tổ chức hữu quan sau khi kết thúc phiên họp nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý 3 dự án Luật đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp và Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; đồng thời hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để ký ban hành trừ trường hợp với tỉnh Cao Bằng do còn một số nội dung cần tiếp tục hoàn thiện. Đối với các tỉnh còn lại chưa sắp xếp, đề nghị Chính phủ khẩn trương chỉ đạo việc hoàn thiện hồ sơ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định cùng với Đề án của tỉnh Cao Bằng chậm nhất tại phiên họp tháng 2/2020 để có thể dứt điểm đợt sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2019-2021.

Xem thêm:  Vị trí căn hộ Bcons Garden ở đâu ?

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu lưu ý, năm 2020 là năm cuối nhiệm kỳ, khối lượng công việc vô cùng lớn, nhất là chuẩn bị cho công tác tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 cùng với nhiều sự kiến chính trị, ngoại giao quan trọng khác và các nhiệm vụ đột xuất khác, các cơ quan hữu quan chủ động bám sát các chương trình, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trách nhiệm.

Nguồn: Theo thanhuytphcm.vn

Rate this post