Tiến độ thi công dự án Bcons Green View 11/8/2020

Tiến độ thi công dự án Bcons Green View 11-8-2020

Cập nhật một số hình ảnh thi công mới nhất dự án Bcons Green View ngày 11/8/2020. Gửi đến quý khách hàng.

Tiến độ thi công dự án căn hộ Bcons Green View 11-8-2020

Thi công đổ bê tông tầng hầm Block B

Tiến độ thi công dự án căn hộ Bcons Green View 11-8-2020

Thi công đổ bê tông tầng hầm Block B

Tiến độ thi công dự án căn hộ Bcons Green View 11-8-2020

Thi công đổ bê tông tầng hầm Block B

Tiến độ thi công dự án Bcons Green View 11-8-2020

Thi công đổ bê tông tầng hầm Block B

Tiến độ thi công dự án Bcons Green View 11-8-2020

Thi công đổ bê tông tầng hầm Block B

Xem thêm:  Tiến độ Bcons Garden ngày 15/04/2021