Tiến độ thi công dự án Bcons Green View 03/02/2021

Tiến độ thi công dự án Bcons Green View 03/02/2021

Một số hình ảnh từ dự án Bcons Green View đang xây dựng cập nhật ngày 03 tháng 02 năm 2021. Hiện tại dự án Bcons Green View đã hoàn thành xong sàn tầng 18 Block B.

Tiến độ thi công dự án Bcons Green View 03/02/2021

Hình ảnh tổng thể Bcons Green View

Tiến độ thi công dự án Bcons Green View 03/02/2021

Tiến độ thi công dự án Bcons Green View 03/02/2021

Tiến độ thi công dự án Bcons Green View 03/02/2021

Tiến độ thi công dự án Bcons Green View 03/02/2021

Hồ bơi dự án Bcons Green View

Tiến độ thi công dự án Bcons Green View 03/02/2021

Hồ bơi dự án Bcons Green View

Tiến độ thi công dự án Bcons Green View 03/02/2021

Khu vực trước hồ bơi Bcons Green View

Tiến độ thi công dự án Bcons Green View 03/02/2021

Đã xây tường bao căn hộ Bcons Green View

Tiến độ thi công dự án Bcons Green View 03/02/2021

Đã xây tường bao căn hộ Bcons Green View

Tiến độ thi công dự án Bcons Green View 03/02/2021

Đã xây tường bao căn hộ Bcons Green View

Tiến độ thi công dự án Bcons Green View 03/02/2021

Đã xây tường bao căn hộ Bcons Green View

Tiến độ thi công dự án Bcons Green View 03/02/2021

Đã xây tường bao căn hộ Bcons Green View

Xem thêm:  Dự án Bcons Green View tiềm năng cho thuê sinh lời hấp dẫn