Tiến độ Bcons Polaris ngày 28/05/2024

TIẾN ĐỘ BCONS POLARIS 28/05/2024

Thông tin dự án: Bcons Polaris

Tiến độ thi công Bcons Polaris cập nhật đến 28/05/2024 hiện đang thi công Kết cấu tầng 1 tháp A và tháp B.

Sau đây là một số hình ảnh cập nhật mới nhất Bcons Polaris.

Tiến độ Bcons Polaris ngày 28/05/2024
Mặt bằng tổng thể Tháp A
Tiến độ Bcons Polaris ngày 28/05/2024
Mặt bằng tổng thể Tháp B
Tiến độ Bcons Polaris ngày 28/05/2024
Thi công thép cột tầng 1 Tháp A
Tiến độ Bcons Polaris ngày 28/05/2024
Thi công thép cột tầng 1 Tháp B
Rate this post
Xem thêm:  Tiến độ thi công dự án Bcons Green View 15/12/2021