Tiến độ Bcons Garden ngày 18/03/2020

TIẾN ĐỘ BCONS GARDEN 18/03/2020

Thông tin dự án: Căn hộ Bcons Garden

Cập nhật hình ảnh tiến độ Bcons Garden ngày 18/03/2020, hiện tại đã ép cọc đại trà được khoảng 80%

Tiến độ Bcons Garden 18/03/2020

Tiến độ Bcons Garden 18/03/2020

Tiến độ Bcons Garden 18/03/2020

Xem thêm:  Căn hộ Bcons Garden nhận nhà khi nào ?