Tiến độ Bcons Miền Đông 17/03/2020

TIẾN ĐỘ BCONS MIỀN ĐÔNG 17/03/2020

Thông tin dự án: Căn hộ Bcons Miền Đông

Một số hình ảnh tiến độ Bcons Miền Đông đang xây dựng cập nhật ngày 17 tháng 03 năm 2020.

– Block A: đang đổ bê tông sàn tầng 16
– Block B: đã đổ xong sàn bê tông tầng 16

Tiến độ Bcons Miền Đông 17/03/2020

Tiến độ Bcons Miền Đông 17/03/2020

Tiến độ Bcons Miền Đông 17/03/2020

Tiến độ Bcons Miền Đông 17/03/2020

Tiến độ Bcons Miền Đông 17/03/2020

Tiến độ Bcons Miền Đông 17/03/2020

Xem thêm:  Tiến độ Bcons Miền Đông 26/03/2020