Tiến độ Bcons Miền Đông 26/03/2020

TIẾN ĐỘ BCONS MIỀN ĐÔNG 26/03/2020

Thông tin dự án: Căn hộ Bcons Miền Đông

Một số hình ảnh từ dự án Bcons Miền Đông đang xây dựng cập nhật ngày 26 tháng 03 năm 2020.

– Block A: đã đổ xong bê tông tầng 16
– Block B: đã đổ xong bê tông tầng 17, đang trong quá trình lên cốp pha tầng 18

Tiến độ Bcons Miền Đông 26/03/2020

Tiến độ Bcons Miền Đông 26/03/2020

Tiến độ Bcons Miền Đông 26/03/2020

Tiến độ Bcons Miền Đông 26/03/2020

Xem thêm:  Tiến độ Bcons Garden ngày 29/10/2020