Hình ảnh mới nhất công viên Bcons Plaza cập nhật ngày 04/02/2021

Cập nhật một số hình ảnh mới nhất về công viên Bcons Plaza đang thi công. Dự kiến sẽ hoàn thiện sớm để phục vụ cư dân xung quanh trước.

Hình ảnh chụp công viên Bcons Plaza vào một buổi chiều tà.

Hình ảnh mới nhất công viên Bcons Plaza cập nhật ngày 04/02/2021

Hình ảnh mới nhất công viên Bcons Plaza cập nhật ngày 04/02/2021

Hình ảnh mới nhất công viên Bcons Plaza cập nhật ngày 04/02/2021

Hình ảnh mới nhất công viên Bcons Plaza cập nhật ngày 04/02/2021

Hình ảnh mới nhất công viên Bcons Plaza cập nhật ngày 04/02/2021

Rate this post
Xem thêm:  Tập đoàn Bcons tổ chức Lễ cất nóc dự án Bcons Plaza ngày 28/04/2022