Tiến độ Bcons Miền Đông 17/01/2020

TIẾN ĐỘ BCONS MIỀN ĐÔNG 17/01/2020

Thông tin dự án: Căn hộ Bcons Miền Đông

Một số hình ảnh từ dự án Bcons Miền Đông đang xây dựng cập nhật ngày 17 tháng 01 năm 2020. Hiện tại tiến độ Bcons Miền Đông 17/01/2020 đã đổ xong bê tông tầng thứ 10.

Tiến độ Bcons Miền Đông 17/01/2020

Hình ảnh tổng thể dự án Bcons Miền Đông

Tiến độ Bcons Miền Đông 17/01/2020

Thi công hoàn thành đổ bê tông tầng 10

Tiến độ Bcons Miền Đông 17/01/2020

Thi công hoàn thành đổ bê tông tầng 10

Rate this post
Xem thêm:  Tiến độ Bcons Bee ngày 12/11/2020