Tiến độ Bcons Garden ngày 29/10/2020

TIẾN ĐỘ BCONS GARDEN 29/10/2020

Thông tin dự án: Căn hộ Bcons Garden

Một số hình ảnh từ dự án Bcons Garden đang xây dựng cập nhật ngày 29 tháng 10 năm 2020. Hiện tại tiến độ Bcons Garden 29/10/2020 đã đổ xong sàn tầng 6 Block B.

Tiến độ Bcons Garden 29/10/2020

Thi công sàn bê tông tầng 3 block A và tầng 6 block B

Tiến độ Bcons Garden 29/10/2020

Tiến độ Bcons Garden 29/10/2020

Tiến độ Bcons Garden 29/10/2020

Sàn bê tông tầng 6 block B đã thi công xong

Rate this post
Xem thêm:  Tiến độ thi công Bcons Plaza ngày 23/07/2021