Tiến độ Bcons Miền Đông 10/02/2020

TIẾN ĐỘ BCONS MIỀN ĐÔNG 10/02/2020

Thông tin dự án: Căn hộ Bcons Miền Đông

Một số hình ảnh từ dự án Bcons Miền Đông đang xây dựng cập nhật ngày 10 tháng 02 năm 2020. Hiện tại dự án đã đổ xong bê tông tầng thứ 10 của Block A (trước đó đã đổ xong  bê tông tầng 10 của Block B).]

Tiến độ Bcons Miền Đông 10/02/2020

Tiến độ Bcons Miền Đông Block B đã đổ xong bê tông tầng 11

Tiến độ Bcons Miền Đông 10/02/2020

Tiến độ Bcons Miền Đông 10/02/2020

Tiến độ Bcons Miền Đông 10/02/2020

Xem thêm:  Bcons Miền Đông cất nóc