Tiến độ Bcons Bee ngày 12/11/2020

TIẾN ĐỘ BCONS BEE 12/11/2020

Thông tin dự án: Căn hộ Bcons Bee

Một số hình ảnh từ dự án Bcons Bee đang xây dựng cập nhật ngày 12 tháng 11 năm 2020. Hiện tại tiến độ Bcons Bee 12/11/2020 đã hoàn thành xong phần móng. Chuẩn bị cho khách hàng ký hợp đồng mua bán và thi công lên tầng.

tiến độ Bcons Bee 12/11/2020

Tiến độ Bcons Bee 12/11/2020 – đã thi công xong phần móng

tiến độ Bcons Bee 12/11/2020

Tiến độ dự án Bcons Bee 12/11/2020 – đang thi công cột  tầng hầm 2

tiến độ Bcons Bee 12/11/2020

Tiến độ dự án căn hộ Bcons Bee 12/11/2020 – đang thi công cột  tầng hầm 2

tiến độ Bcons Bee 12/11/2020

Tiến độ căn hộ Bcons Bee ngày 12/11/2020 – đang thi công cột  tầng hầm 2

tiến độ Bcons Bee 12/11/2020

Xem thêm:  Tiến độ Bcons Miền Đông 12/2019