Tiến độ Bcons Miền Đông 29/04/2020

TIẾN ĐỘ BCONS MIỀN ĐÔNG 29/04/2020

Thông tin dự án: Căn hộ Bcons Miền Đông

Một số hình ảnh từ dự án Bcons Miền Đông đang xây dựng cập nhật ngày 29 tháng 04 năm 2020.

– Block A: đã đổ xong bê tông tầng 18
– Block B: đã đổ xong bê tông tầng 19

Tiến độ Bcons Miền Đông 29/04/2020

Tiến độ Bcons Miền Đông 29/04/2020

Tiến độ Bcons Miền Đông 29/04/2020

Tiến độ Bcons Miền Đông 29/04/2020

Xem thêm:  Tiến độ Bcons Miền Đông 11/06/2020