Tiến độ Bcons Garden ngày 18/11/2020

TIẾN ĐỘ BCONS GARDEN 18/11/2020

Thông tin dự án: Căn hộ Bcons Garden

Một số hình ảnh từ dự án Bcons Garden đang xây dựng cập nhật ngày 18 tháng 11 năm 2020. Hiện tại tiến độ Bcons Garden 18/11/2020 đã đổ xong bê tông sàn tầng 9 Block B, C, D và đã đổ xong sàn tầng 6 Block A Bcons Garden.

Tiến độ Bcons Garden ngày 18/11/2020

Hình ảnh tổng thể tiến độ Bcons Garden 18/11/2020

Tiến độ Bcons Garden 18/11/2020

Hình ảnh tổng thể tiến độ Bcons Garden 18/11/2020

Tiến độ Bcons Garden 18/11/2020

Thi công xong sàn tầng 6 Block A

Tiến độ Bcons Garden 18/11/2020

Thi công xong sàn tầng 6 Block A

Tiến độ Bcons Garden 18/11/2020

Đã thi công xong bê tông sàn tầng 9 Blcock B

Tiến độ Bcons Garden 18/11/2020

Đã thi công xong bê tông sàn tầng 9 Blcock B

Tiến độ Bcons Garden 18/11/2020

Tiến độ thi công dự án Bcons Garden 18/11/2020 đã đổ xong bê tông sàn tầng 9 Blcok B

Tiến độ Bcons Garden 18/11/2020

Tiến độ thi công Bcons Garden 18/11/2020 đã đổ xong bê tông sàn tầng 9 Blcok C

Tiến độ Bcons Garden 18/11/2020

Tiến độ thi công Bcons Garden 18/11/2020 đã đổ xong bê tông sàn tầng 9 Blcok C

Tiến độ Bcons Garden 18/11/2020

Tiến độ thi công Bcons Garden 18/11/2020 đã đổ xong bê tông sàn tầng 9 Blcok D

Rate this post
Xem thêm:  Tổng hợp danh sách các căn hộ Dĩ An Bình Dương trả góp | Căn hộ Bcons